Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fair Sex är ett preventivt och främjande jämställdhetsprojekt som syftar till att förebygga sexuellt våld bland unga och stärka ungdomars medvetenhet och självkänsla i detta avseende. Metoden och projektet Fair Sex började utvecklas av Ålands fredsinstitut som en kampanj 2011, inom ett EU-finansierat projekt, och har sedan utvecklats till ett självständigt projekt som bygger på olika delar som genomförs parallellt, med finansiering från och på uppdrag av Ålands landskapsregering.

Under 2011 och 2012 genomfördes workshopar med temat sex, relationer, ömsesidighet, jämställdhet och sexuella gråzoner med samtliga elever i årskurs två på gymnasiet. Parallellt med workshoparna genomfördes under 2012 en fortbildning för lärare och övrig skolpersonal verksamma på de åländska högstadierna och gymnasierna. Fortbildningen syftade till att förebygga, upptäcka och hantera sexuella trakasserier i skolan.

Verksamheten inom Fair Sex har under 2013 bedrivits av Ålands fredsinstitut på Ålands lycéum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola. Fair Sex-workshopar på ovan nämnt tema har genomförts med eleverna i årskurs två på gymnasiet, med folkhögskolans elever och med ungdomarna inom Katapult. En konsult med specifika kunskaper inom sexualundervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning har anlitats för att hjälpa till att utveckla materialet för att det skall vara anpassat till, och givande för, eleverna på yrkesträningsprogrammet. Utöver workshoparna har skolornas jämställdhetsgrupper fått hjälp och handledning i arbetet med att utforma jämställdhetsplaner. Arbetet med skolornas jämställdhetsgrupper har också inneburit stöd och handledning i utarbetande av handlingsplan för hantering av sexuella trakasserier.

FacebookTwitterLinkedin