Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Forelasning_Lukkerz_2013Tisdagen den 19:e november bjöd Ålands fredsinstitut och projekt Fair Sex in till en öppen föreläsning på temat sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Sexologen Jack Lukkerz, doktorand från Malmö högskola, höll i föreläsningen som var utformad som ett seminarium där deltagarna fick möjligheten att ställa frågor och föra en dialog. Drygt trettio personer dök upp och tog del av Lukkerz kunskaper samtidigt som de delade med sig av sina egna erfarenheter.

Några av de centrala delarna i föreläsningen och i det som Lukkerz vill lyfta fram var vikten av att prata om sexualitet och lust med personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar och att vara medveten om att de normer som finns kring sex och sexualitet kan vara ännu mer problematiska och begränsande för dem än för personer som inte har intellektuella funktionsnedsättningar. Alla människor är födda med en sexualitet, men den tar sig olika uttryck hos olika personer och människor har olika förutsättningar för sexuella praktiker.

Idén att bjuda in Jack Lukkerz hade sin grund i att vi som jobbar inom Fair Sex ville kunna erbjuda ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar workshopar av samma slag som vi erbjuder studerande i årskurs två på gymnasiet. Vi upplevde emellertid att vi hade begränsade kunskaper om hur vi skulle prata med ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar om sex på ett anpassat vis, utan att förstärka begränsande normer kring vad sex är.

Workshoparna vi håller med ungdomar rör ömsesidighet och vikten av att kommunicera vad man vill, men också att kunna förstå vad andra vill eller inte vill, när det kommer till sex. Att ge ungdomar, oavsett funktionalitet, möjligheten att prata om dessa frågor och därmed verktyg för jämställt samspel, är en del i Ålands fredsinstituts konkreta arbete mot våld och för bemäktande. 

FacebookTwitterLinkedin