Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

kenneth_webb.jpgTisdag 31.1.2017 hålls årets första lunchseminarium, som vanligt klockan 11.30-12.30 i Hotell Arkipelags restaurang.

Föreläsare är docent Kenneth Gustavsson, som talar under rubriken  "Åland 1944 -1946 – åter till Moderlandet?".

I skuggan av vapenstilleståndet hösten 1944 började den åländska ledningen på nytt agera för anslutning till Sverige, med någon form av självständighet som andra alternativ. Kontakter västerut togs i hemlighet, men utgången blev en besvikelse: såväl Sverige som Finland avfärdade bryskt alla sådana idéer, och Sovjetunionen förklarade entydigt att Ålandsöarna fortsättningsvis hörde hemma under finländsk överhöghet.

Kenneth Gustavsson föreläser med bilder kring denna märkliga historia, utgående från nytt källmaterial som under 2016 påträffats i Helsingfors, Stockholm och Mariehamn.

Kenneth Gustavsson är antikvarie, fil. dr. i arkeologi samt docent i historia. Han arbetar sedan många år vid Ålands Museum, tidigare huvudsakligen med arkeologiska frågor kring medeltid och sen tid, men idag främst med nutidshistoria. Inriktningen är Ålands säkerhetspolitiska och strategiska betydelse i Östersjön under 1900-talet, där demilitariseringen och neutraliseringen ingår. Han har publicerat ett flertal böcker samt ett stort antal artiklar i ämnet. Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet i Sverige samt av Historiska nämnden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. Han är också ledamot av Ålands fredsinstituts styrelse.

Seminariet modereras av ordförande för ålands fredsinstituts forskarråd, Dr. Gunilla Herolf.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen.

FacebookTwitterLinkedin