Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sundberg lunchseminarium

Onsdagen den 23.1.2019 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där professor Jan Sundberg talar under rubriken "Det åländska självstyrets kvaliteter". Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Landskapet Åland, med sina knappt 30.000 invånare, har behörighet att stifta lagar och sköta sin egen förvaltning på ett stort antal områden. Det finns en del äldre studier om hur mikrostater styrs och administreras med begränsade resurser, men forskning saknas om hur självstyrda regioner med rätt att lagstifta klarar av den uppgiften.

I fallet Åland förhåller sig kärnstaten, det vill säga Finland, ofta övermodigt till hur lilla Åland sköter sin del av lagstiftningsbehörigheten. Frågan är om Åland är sämre än riket i att lagstifta och administrera eller om Åland har utvecklat kunnande och rutiner som riket kunde ta lärdom av? Har Åland tillräcklig beredskap att axla ett större politiskt och administrativt ansvar som landskapet yrkar i anknytning till reformeringen av självstyrelselagen?    

Jan Sundberg är professor emeritus i statslära. Han har varit verksam bland annat vid Helsingfors universitet och vid universitetet i Bergen. Sundbergs forskning har främst handlat om partier och partiväsendet. På seminariet presenterar han pågående forskning om det åländska självstyrets kvaliteter.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

FacebookTwitterLinkedin