Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Ny Ackrén lunchsemibild

Lunchseminarium 29.8.2019: ”Paradiplomati i Nordatlanten och Arktis”

Föreläsare: Maria Ackrén

Torsdag den 29 augusti 2019, klockan 11:30-12:30 i hotell Arkipelags restaurang

Paradiplomati har blivit en strategi för självstyrda områden att få sina röster hörda i internationella sammanhang. Paradiplomati betyder att de självstyrda områdena har sina egna representationer utomlands och för sin egen utrikespolitik även om de är underordnade metropolmakten (det land som området tillhör). I vissa fall har en del områden som Färöarna och Grönland även rätt att delta som egna medlemmar i internationella organisationer där inte bara stater är medlemmar. Färöarna och Grönland kan också signera bilaterala avtal med andra länder. Detta har varit viktigt inom bl.a. fiskenäringen och handelsområdet. På seminariet jämförs Färöarna och Grönland gällande deras strategier inom paradiplomatin.

Maria Ackrén är politices doktor från Åbo Akademi, men verksam som lektor i politologi vid Ilisimatusarfik/Grönlands Universitet. Lunchseminariet baseras på nyligen genomförd forskning inom området paradiplomati och baseras på följande bidrag: 'Diplomacy and Paradiplomacy in the North Atlantic and the Arctic - A Comparative Approach' in Matthias Finger and Lassi Heininen (eds.) (2019): The GlobalArctic Handbook, Springer International Publishing. Chapter 14, pp. 235-249; ’Greenlandic Paradiplomatic Relations’, pp. 42-61 in Lassi Heininen (ed.) (2014): Security and Sovereignty in the North Atlantic. Palgrave Macmillan: Palgrave Pivot och ’Paradiplomacy in Greenland’ (2014), pp. 64-76 in Paradiplomacy. Brussels: Centre Maurits Coppieters.

FacebookTwitterLinkedin