Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

FB Lunchseminarium 9.10.2019Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?
Föreläsare: Edvard Johansson
Onsdagen den 9.10.2019 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Här kan du ladda ner Edvard Johanssons presentation från seminariet (pdf).

I en tid då städerna växer och den digitala utvecklingen går framåt med stormsteg får små samhällen problem. I Sverige och Finland är det cirka fem regioner per land, enkelt sagt de fem största universitetsstäderna med omnejd, som klarar sig medan resten går bakåt ekonomiskt och demografiskt. En viktig orsak till den ökande regionala ojämlikheten i Norden och i Europa är den pågående hjärnflykten, då välutbildade personer stannar i eller flyttar till storstäderna i högre utsträckning än personer med lägre utbildning. Detta driver på den ojämna regionala utvecklingen. Åland har hittills varit ett lysande undantag men frågan är om utvecklingen på sikt är hållbar? I ljuset av utvecklingen och ur ett ekonomiskt perspektiv, hur ter sig det åländska näringslivets karaktäristika och den åländska autonomilagstiftningen?

Edvard Johansson är ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan och numera biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Han är före detta rektor för Högskolan på Åland. Föredraget baseras på nationalekonomisk forskning om bland annat globalisering och digitalisering samt ännu opublicerade resultat om det åländska näringslivet i förhållande till det finländska.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

FacebookTwitterLinkedin