Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Kinnunen_lunchseminarium.jpeg

Lunchseminarium onsdagen den 12.2.2020 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Tillväxtens nya villkor. Hur påverkas Åland av megatrenderna?

Talare: Jouko Kinnunen, ÅSUB

Efter decennier av relativt stabil tillväxt inom den åländska ekonomin har de senaste tio åren präglats av stagnation och en utveckling som inte har speglat den positiva befolkningstillväxten. Digitaliseringen, globaliseringen och hållbarhetsperspektivet

utmanar den åländska ekonomins tidigare utvecklingsmönster. Likaså skjuts de globala ekonomiska maktförhållandena allt mer mot Asien. Något som gör den nuvarande situationen unik är att flera stora trender pågår samtidigt samt att de är ovanligt kraftiga. Dessutom ser förändringar ut att ske allt snabbare. Dessa megatrender kommer att påverka även de åländska tillväxtförutsättningarna på ett omfattande och bestående sätt.

Jouko Kinnunen är ekonomie doktor från Aalto-universitet (f.d. Helsingin kauppakorkeakoulu) och ÅSUBs forskningschef.  Han har arbetat vid flera finska forskningsinstitut samt internationellt för FN och Världsbanken. Föredraget utgår ifrån en nyligen publicerad ÅSUB-studie (ÅSUB Rapport 2019:9). Studiens slutsatser baseras på material från ÅSUBs statistikproduktion, en omfattande litteraturöversikt, enkäter till näringsliv och offentlig sektor samt gruppdiskussioner med näringslivets och offentliga sektorns representanter. Även samhällsekonomisk modellanalys används för att belysa olika framtida utvecklingsbanor.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

FacebookTwitterLinkedin