Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

NiklasBremberg5

Torsdagen den 5.3.2020 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Regional separatism och europeisk integration - Katalonien, Skottland och EU

Föreläsare: Niklas Bremberg

Hur kan vi förklara och förstå stödet för självständighet för regioner i Europa? Varför sträva att upprätta självständighet när EU redan erbjuder politiskt inflytande och ekonomiska fördelar för regioner, såsom Katalonien? Vilka utmaningar och möjligheter följer av Storbritanniens utträde ur EU för en region som Skottland som fortfarande vill vara medlem av EU? 

Föredraget behandlar frågan om regional separatism och europeisk integration med fokus på Katalonien och Skottland. Hur har EU förhållit sig till den här frågan historiskt sett och vilka demokratiska och normativa problem aktualiseras av frågan idag?

Niklas Bremberg är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet (UI), samt associerad forskare vid Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Han har varit gästforskare vid bl.a. University of Toronto, Universitat Autonoma de Barcelona och European Policy Centre (Bryssel). Hans expertis omfattar EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, EU:s relationer till länderna i södra Medelhavsregionen, särskilt Nordafrika och Marocko, samt spansk utrikes- och säkerhetspolitik. För närvarande forskar han om regional separatism och europeisk integration, samt EU:s arbete att hantera klimat-relaterade säkerhetsrisker.

 Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. 

 Vi är tacksamma för anmälan här i evenemanget, men det går också bra att droppa in.

FacebookTwitterLinkedin