Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lunchseminarium susann FB

Digitalt lunchseminarium: Åland som exempel i internationell konfliktlösning – var, när, hur, vem, varför?

Föreläsare: Susann Simolin

Onsdagen den 10.6.2020 klockan 11.30-12.30

Seminariet hålls som zoom-möte på länken: https://us02web.zoom.us/j/85070629537 (Max 100 personer kan delta i mötet. Webinariet läggs ut så att det kan ses i efterhand.)

Det är väl känt att det så kallade ”Ålandsexemplet” har fungerat som inspirationskälla och verktyg i konfliktlösningsprocesser i olika delar av världen, och tidigare forskning har dokumenterat exempel på hur det använts till exempel i Nagorno-Karabakh, Abkhazien, Sydossetien och Östtimor. Det har dock tidigare saknats en mer systematisk genomgång av var, när, hur och av vem Ålandsexemplet använts. Vem är det som fört fram Åland som exemplet i de olika fallen, när har det skett och i vilken typ av processer? Vad är det egentligen som ansetts vara intressant med Åland och finns det fortfarande ett intresse för Åland i konfliktslösningssammanhang?
Seminariet baseras på resultat från ett forskningsprojekt finansierat av Ålands kulturstiftelse och Ålands lagtings jubileumsfond, där Susann Simolin kartlagt 25 fall där Ålandsexemplet använts, och i åtta av fallen analyserat aktörer och processer närmare. Resultaten ska publiceras i en rapport på engelska i slutet av juni 2020.

Susann Simolin är informationsansvarig (sedan 2008) och forskare (sedan 2017) vid Ålands fredsinstitut. Hon är också doktorand i statsvetenskap vid Åbo Akademi Vasa och har tidigare varit journalist vid bland annat Göteborgs-Posten. Hennes tema som doktorand är hur konkreta exempel på territoriell autonomi används inom internationell konfliktlösning, och särskilt hur de uppfattas av aktörer i konfliktområden.

Seminariet hålls som zoom-möte på länken: https://us02web.zoom.us/j/85070629537

Efter en presentation på 30 minuter är publiken välkommen att ställa frågor.

FacebookTwitterLinkedin