Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 Hans Blix besökte Åland på inbjudan av Ålands fredsinstitut den 14-15 maj 2007. Tillsammans med sin fru Eva Kettis besökte Hans Blix Ålands fredsinstitut, lagtinget och landskapsregeringen. Dessutom gjordes en utfärd till Bomarsund och Kastelholm. Den 14 maj höll Hans Blix ett föredrag på Mariehamns stadsbibliotek under rubriken "Den kalla freden. Dags för nedrustning".

Hans Blix är ordförande i Internationella kommissionen för massförstörelsevapen som inledde sitt arbete 2004, och presenterade sin rapport Weapons of Terror i maj 2006. Rapporten innehåller bl.a. sextio förslag till kärnvapennedrustning. Mer information om kommissionens arbete finns på www.wmdcommission.org

Läs ett sammandrag av föredraget, Nya Ålands rapportering den 15.5.2007, Nya Ålands intervju och ledare den 16.5.2007 samt generalkonsul Bertil Jobeus kolumn i Västervikstidningen den 21.5.2007.
FacebookTwitterLinkedin