Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

maria_ackren_72Hur stark är Ålands ställning i jämförelse med andra territoriella autonomier? På vilka områden är Ålands självstyrelse väl utvecklad och vilken potential för utveckling kan vi se i ett jämförande perspektiv?  
Vid föreläsningen ’Åland i global jämförelse’, tisdagen den 1 december klockan 14-16 i Lagtingets auditorium berättade Maria Ackrén, nybliven doktor i statsvetenskap, om resultaten från sin avhandling Conditions for Different Autonomy Regimes in the World - A Fuzzy-set Application. Ackrén fokuserade främst på de slutsatser från den internationella jämförelse hon gjort av 65 territoriella autonomier som är intressanta ur ett åländskt perspektiv. Föreläsningen ordnades som ett gemensamt arrangemang av Ålands lagting och Ålands fredsinstitut.
Docent Sia Spiliopoulou-Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut, fungerade som moderator.

FacebookTwitterLinkedin