Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Måndagen den 10 september 2007 kl. 18.30 höll Kjell-Åke Nordquist föredrag i Mariehamns stadsbibliotek under rubriken "Försoning - en politisk realitet?".
Föredraget handlade om försoning i både teori och praktik. Nordquist reder ut begreppen kring försoningsprocesser efter krig, och diskuterar vad försoning kan vara och idéerna är bakom försoning. Fredsavtal har under senare år allt oftare inslag av försoning och tillsättandet av en försoningskommission ingår allt oftare i fredsavtal. Detta är ett relativt nytt element i fredsprocessernas historia. För tjugo år sedan fanns knappt några försoningskommissioner. Mest uppmärksammad är kanske försoningsprocessen i Sydafrika och dess försoningskommission.
Kjell-Åke Nordquist har själv arbetat med försoningsprocesser i bland annat Östtimor och Colombia, varifrån han även kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Kjell-Åke Nordquist är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet samt forskningsutvecklare vid Teologiska högskolan i Stockholm. Nordquist är även teol.lic. i teologisk etik.
Kjell-Åke Nordquist är medlem av Ålands fredsinstituts styrelse samt ordförande för institutets forskarråd.

FacebookTwitterLinkedin