Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Seminarium i Mariehamns stadsbibliotek den 22 januari kl. 18-20 om partier och ideologier i de nya EU-medlemsländerna.
Föredrag: Susanne Jungerstam-Mulders
Moderator: Sia Spilopoulou Åkermark
Hur har de politiska partierna och det politiska livet utvecklats i de nya EU-medlemsstaterna? Vilka politiska ideologier och institutionella mönster förekommer i de baltiska staterna, i Polen, Ungern, Slovakien, Slovenien och Tjeckien? Har de politiska partierna i dessa länder utvecklats efter de mönster som de politiska partierna i Västteuropa följer?
Vilka skillnader och likheter har forskarna funnit? När Europeiska unionen som fredsprojekt omfattar länder där etniska späningar och uppdelningar förekommer, hur stor roll spelar regionala, kulturella och ideologiska frågor i det politisk livet? Vilken roll åtar sig de politiska partierna som förmedlare av medborgarnas åsikter och preferenser?
Susanne Jungerstam-Mulders är pol.dr.och t.f. forskningsledare vid Svenska yrkeshögskolan i Vasa samt styrelseledamot i Ålands fredsinstitut. Hon har nyligen redigerat och publicerat boken Post-Communist EU Member States - Parties and Party Systems, där forskare från de nya EU-länderna skriver om ovannämnda frågor.
Sia Spiliopoulou Åkrermark är direktör vid Ålands fredsinstitut.

FacebookTwitterLinkedin