Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

jubileumsremsa_rose

Paneldiskussionen anordnas som en del av Ålands fredsinstituts jubileumsfirande 2012 och i samband med ett internationellt möte som anordnas mellan 21 och 25 maj. Då samlas representanter för samarbetspartners från alla de länder som Ålands fredsinstitut samarbetat med gällande jämställdhet och empowerment sedan starten 1992. Det är första gången samtliga träffas. Deltagarna kommer från Litauen, Lettland, Ryssland (Karelen och Kaliningradområdet), Vitryssland och Azerbajdzjan. Alla partnerorganisationerna har i samarbete med fredsinstitutet anammat den så kallade tjej- och killgruppsmetoden som syftar till att stärka deltagarnas självkänsla och samtidigt ge verktyg för att ifrågasätta normer kopplade till makt och kön, hantera konflikter och delta som aktiva medborgare i samhällslivet. Sedan 2003 då metoden först introducerades i Litauen har den blivit en mycket uppskattad verksamhet både bland ledarna och gruppmedlemmarna. Totalt kommer 43 utländska deltagare tillsammans med representanter från Åland att få en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i genusteori, utbyta erfarenheter av arbetet med grupperna samt diskutera om framtidsutmaningar och visioner. Mötet anordnas i samarbete med Emmaus Åland och Rädda Barnen på Åland.

 DEF_flag-logoeac-YOUTH_SV_72     EAC_Youth_4c_SV_72    cimo_pysty_cmyk

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeisk kommissionen. För uppgifterna på denna hemsida ansvarar dock endast upphovsmännen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.


FacebookTwitterLinkedin