Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Rapporten har relevans ävenför andra än de som direkt berörts av eller arbetat med Ålands fredsinstitut. Processen är ett exempel på hur det civila samhället påverkar det politiska, och vice versa och om olika syner på vad det civila samhället ska och bör göra. Det är en berättelse om opinionsbildning, och om hur en idé institutionaliseras och omfamnas av ett samhälle. I den processen kan både idén och människornas syn på sig själva förändras. Framför allt är det en inspirerande berättelse om hur ideellt engagemang, enskildas envishet och vitt skilda visioner som möts kan skapa något varaktigt och något som får eget liv.

FacebookTwitterLinkedin