Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Hur arbetar Ålands lagting rent praktiskt när det gäller EU-frågor i allmänhet och Lissabon-fördraget i synnerhet? På Ålands fredsinstituts seminarium Autonoma områden i Europa den 22 augusti kommer några aspekter av dessa frågor att belysas. Tf lagtingsdirektör Susanne Eriksson talar om Ålands lagtings roll i EU-frågor och europainformatör Kari Roukola håller föredrag under rubriken Kan autonoma områden blockera EU-fördraget?
 
Under seminariet presenterar fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark seminarierapporten Constitutions, Autonomies and the EU där spanska och åländska forskare, politiker och tjänstemän med Åland och Baskien som utgångspunkt diskuterar de autonoma områdenas roller och möjligheter inom EU.

Seminariet hålls i Lagtinget, konferensrum Rödhamn, den 22 augusti klockan 11-13 då alla intresserade är välkomna.
 
 
Seminarieprogram:

11.00 Öppet seminarium, Autonoma områden i Europa 2h
    
11.00-11.10 Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark 10 min,
Introduktion, resultaten från rapporten Constitutions, Autonomies and the EU
   
11.10-12.00 Tf Lagtingsdirektör Susanne Eriksson, 50 min,
Ålands lagtings roll i EU-frågor
   
12.00-12.15 Europainformatör Kari Ruokola 15 min
Kan autonoma områden blockera EU-fördragen?
   
12.15-13 Diskussion
FacebookTwitterLinkedin