Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Workshopen syftade till att undersöka hur icke - formell utbildning med genusperspektiv kan bemäkta unga människor, skapa möjligheter för att utmana könsstereotyper och underlätta deltagarnas personliga , sociala och ekonomiska utveckling och delaktighet såväl i familjen, samhället som i arbetslivet.  Projektledare Justina Donielaite och projektassistent Liselott Lindén illustrerade begreppen jämställdhet,  könsnormer och bemäktande med hjälp av goda exempel från samarbeten inom civilsamhället både på nordisk-baltisk och de lokala nivå. Workshopen poängterade också vikten av bemäktande i relation till arbetsmarknadsrelaterade risker som sexuella trakasserier och människohandel .

Deltagarna i workshopen deltog engegerat i interaktiva diskussioner och övningar som används i praktiskt arbete med tonåringar i ramen för tjej- och killgruppsaktiviteter och " Fair Sex " workshops.

Slutligen presenterades en rapport om kvinnor och män i Union of the Baltic Cities 2013 presenteras av Jannie Brandén från Umeå och UBC:s kommission för jämställdhet. I rapporten betonas vikten av ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet och behovet av ytterligare åtgärder inom UBC. Rapporten som finns på ubc.net , ska användas praktiskt i allt arbete som utförs inom UBC.

FacebookTwitterLinkedin