Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nobels testamente hade en ganska omfattande beskrivning av vilka ändamål fredspriset ska sträva efter. Han menade att det är 'folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser' som förtjänar uppmärksamheten.

I en tid då militär upprustning och militära samarbeten intensifieras och då urskilningslösa attacker mot civila blir regeln snarare än undantaget, är Nobels fredspris en påminnelse att det är nedrustning, avmilitarisering fredliga utbyten och samtal som behövs.

Freden kan inte bygga på krig.
Freden kräver fredliga medel.
... säger Nobel till oss år efter år."

Den 25.9.2013 sände Sveriges radio P1, Obs ett program om Syrien och krigets lagar. Fredsinstitutets direktör medverkade med ett inlägg om Syrien och folkrätten. Hon betonade där vikten av att respektera krigets lagar, varav förbudet mot kemvapen är ett. Inslaget finns på sr.se, här.

FacebookTwitterLinkedin