Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sia_pod_cast_Europaradet_2013
Bild från Europarådets hemsida.

Europarådet har uppmärksammat att det är 15 år sedan Ramkonventionen om nationella minoriteter trädde i kraft. I samband med en konferens som ägde rum i Strasbourg den 25 november 2013 intervjuades OSSE:s högkommissarie om nationella minoriteter, Astrid Thors och fredsinstitutets direktör och tillika Europarådets president för rådgivande kommitté om nationella minoriteter, Sia Spiliopoulou Åkermark i europarådets webb-tv. 

Läs mer om konferensen på Europarådets hemsida här

Webbtv-intervjun (vecka 48, journal 12) kan ses här

FacebookTwitterLinkedin