Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Rådgivande kommittén ger i rapporten uttryck för djup oro över säkerheten och tillgången till rättigheter för minoritetsgrupper i Krim, särskilt Krimtatarer och personer som tillhör den ukrainsktalande befolkningen. Rådgivande kommittén rekommenderar vidare att lagändringar som gäller nationella minoriteter inte bör införas hastigt utan bör antas endast efter att heltäckande och effektiva samråd hållits med representanter för alla minoriteter. Den rådgivande kommittén understryker vikten av full implementering av de rättigheter som anges i ramkonventionen i statens hela territorium - även i områden som är drabbade eller hotas av våldsanvändning.

Den rådgivande kommittén kunde inte resa till Krim i mars 2014, bland annat på grund av säkerhetsrisker för tilltänkta samtalspartners i Krim. Kommittén hade dock möjlighet att träffa och samtala med minoritetsrepresentanter utanför det ockuperade området.

Sia Spiliopoulou Åkermark planerar att resa igen till Ukraina för ett uppföljningsbesök på uppdrag av Europarådet.

För arbetet inom Europarådets rådgivande kommitté om minoriteter se Europarådets hemsida.

 

 

FacebookTwitterLinkedin