Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Heidi
Heidi Öst
Wisthaler foto kopia
Verena Wisthaler

I rapport nummer 2/2014 i serien Rapport från Ålands fredsinstitut undersöks strukturer som inkluderar och exkluderar inflyttade i två självstyrande områdena som traditionellt bebos av nationella minoriteter, nämligen Sydtyrolen (Italien) och Åland (Finland).

Rapporten har titeln Minorities and immigration − frameworks of exclusion and inclusion in Åland and South Tyrol compared och är skriven av en forskare från Åland och en från Sydtyrolen. Heidi Öst är doktorand i offentlig rätt vid Åbo Akademi och har tidigare arbetat som forskare vid Ålands fredsinstitut. Verena Wisthaler är forskare vid Institutet för minoriteters rättigheter vid European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC) och doktorand i statsvetenskap vid universitetet i Leicester.

I studien undersöks två viktiga juridiska områden, nämligen sociala tjänster och rösträtt, samt de regionala regeringspartiernas retoriska ståndpunkter. Rapporten granskar och diskuterar också tidigare forskning som behandlar rådande  attityder i samhället vad gäller integrationsfrågor och immigration såväl hos den nationella minoriteten som bland inflyttade.

Rapporten visar att integrationen av inflyttade i södra respektive norra Europa är en komplex fråga och att frågor om medlemskap i självstyrda regioner präglas av interna motsättningar som inte är lätta att övervinna.

Rapporten kan laddas ner i pdf här.

En radiointervju där Heidi Öst, berättar om rapporten och deltar i en paneldiskussion om integration finns på Ålands radios hemsida, här.  

FacebookTwitterLinkedin