Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

1Fair Sex serie 2014 webb ska jag behova saga tillProjektet Fair Sex, som är ett preventivt jämställdhetsprojekt som syftar till att förebygga sexuellt våld samt främja positiva sexuella upplevelser bland unga, har nu pågått i tre år. Resultat och lärdomar från arbete med workshopar för elever och fortbildning och stöd åt personal samt förslag och tankar för framtiden samlas nu i en rapport.
Den 14 januari håller projektet ett öppet seminarium där resultaten presenteras. På seminariet diskuteras erfarenheter av samarbete mellan ideell sektor, skolan och landskapsregeringen samt erfarenheter av att arbeta långsiktigt och brett. Samtidigt lyfts möjligheter för framtida arbete med temat.

Seminariet hålls på Mariehamns bibliotek den 14:e januari klockan 14-15. Varmt välkomna!

FacebookTwitterLinkedin