Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

De danska och tyska minoriteter som bor på varsin sida av gränsen mellan Tyskland och Danmark har kulturella och språkliga rättigheter som regleras genom Köpenhamn-Bonn förklaringarna från 1955. Dessa två förklaringar, som ses som en slags "grundlag för gränslandet", fyller 60 år i år. Jubiléet uppmärksammades nyligen genom konferensen "60 år av Bonn-Köpenhamn förklaringarna - minoriteters och folkgruppers ställning i europeisk jämförelse" i Sonderborg. Tidigare gästforskare vid Fredsinstitutet Felix Schulte var på plats för att berätta om Ålandsexemplet som en konkret fallstudie för att understryka vikten av exemplarisk minoritetspolitik:

"Ingen stat i världen är etniskt homogen. Åttio procent av alla världens konflikter är innerstatliga, sextio till sjuttio procent av konflikterna är av etniskt ursprung, exempelvis då minoriteter kräver autonomi eller secession. Då vi ser på minoriteternas läge innehar bara elva till tolv procent politisk makt, 44 procent är politiskt helt exkluderade. Naturligtvis rebellerar inte alla grupper med våld, men det betyder inte att det är bara "minoritets hot spots" som behöver fredliga konfliktlösningar. I ljuset av 400 etniska, innerstatliga konflikter världen över lönar det sig att tänka efter!"
Idag är Felix Schulte doktorand vid universitetet i Heidelberg, Tyskland. Inom kort lanserar Ålands fredsinstitut Schultes rapport "Conflict Regulation through Self-Rule – Success Factors of Territorial Autonomy Systems" med Åland som fallstudie. Alla skäl att hålla ögonen öppna!

FacebookTwitterLinkedin