Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Kjellake 72Sedan 15 april 2015 är docent Kjell-Åke Nordquist tillförordnad direktör för Ålands fredsinstitut, medan institutets ordinarie direktör Sia Spiliopoulou Åkermark arbetar som forskningsledare för det nya forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”.

Kjell-Åke Nordquist är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och lektor och forskare vid forskningsprogrammet för mänskliga rättigheter och fredsbyggande vid Teologiska högskolan Stockholm.

Nordquist har arbetat med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker och har varit medlem i fredsinstitutets styrelse och forskarråd sedan dess start. Internationellt har Nordquist arbetat med fredsprocesser framförallt i Colombia, Mellanöstern och Östtimor.

Ålands fredsinstituts styrelse har beslutat att fredsinstitutet ska fokusera mer på sin kärnverksamhet, nämligen forskning och kunskapsspridning om självstyrelse, minoriteter och säkerhet. Som ett led i detta arbete har institutet under 2015 knutit ytterligare en erfaren forskare närmare till sitt arbete genom att fil. dr. Gunilla Herolf har utsetts till ordförande för forskarrådet vid Ålands fredsinstitut.

På Ålands fredsinstituts styrelses årssammanträde den 14.4.2015 valdes en styrelse för den kommande tvååriga mandatperioden. Tre nya ledamöter invaldes; Direktör Göran Lindholm, Fil. Dr. Kenneth Gustavsson och Fil Dr. Lia Markelin. Olav S Melin och Lars Ingmar Johansson avgick och tackades för sina viktiga insatser i styrelsen. Även Kjell-Åke Nordquist avgick, för att tillträda som tf direktör.

FacebookTwitterLinkedin