Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Minoritetsseminarium 2015 72 9Tal från konferensen "Minority Protection at a Crossroads" finns nu som ljudfiler (på engelska) här. Konferensen arrangerades av Ålands fredsinstitut den 31.3 2015 i Alandica kultur- och kongresshus i Mariehamn, med stöd från Europarådets rådgivande kommitté om tillämpningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och Finlands utrikesministerium.

FacebookTwitterLinkedin