Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nordiska sjalvstyrelser omslagPublikationen Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv - Färöarna, Grönland och Åland publiceras som resultat av ett forskningsprojekt genomfört av Ålands fredsinstitut på uppdrag av Nordiska rådet. I publikationen har en rad forskare analyserat frågor kring Färöarna, Grönland och Åland i ett fredsperspektiv. Några av kapitlen behandlar dessa frågor komparativt ur en juridisk, ekonomisk, statsvetenskaplig och säkerhetspolitisk synvinkel, medan andra fokuserar på enskilda självstyrelser, deras relationer till varandra, relationerna självstyrelse - staten och förhållandet till internationella organisationer. I studiens avslutande kapitel lyfts ett antal faktorer upp vilka varit av betydelse för att lösa eller förhindra konflikter kring självstyrelserna i Norden. Slutligen analyseras möjligheten för sådana faktorer att fungera också i andra områden i världen.

Nordiska rådet har publicerat en policy brief med en sammanfattning av publikationens innehåll som kan laddas ner här.

Publikationen finns i elektronisk version här och kan också beställas inbunden från Ålands fredsinstitut (books(a)peace.ax) mot ersättning av portokostnaden.

Studien har redigerats av Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör och forskningsledare vid Ålands fredsinstitut och Gunilla Herolf som är ordförande för forskarrådet vid Ålands fredsinstitut.

Boken har kunnat publiceras tack vare stöd från Nordiska rådet och Letterstedtska föreningen.

I projektet ingick också en konferens som ägde rum i Mariehamn den 26 januari 2015. Läs mer om konferensen här.                  

FacebookTwitterLinkedin