Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Docent Sia Spiliopoulou Åkermark har bidragit med ett kapitel i den nyutgivna antologin ”The Challenge of Minority Integration. Politics and Policies in the Nordic Nations” (2015).

Publikationenundersöker utmaningar för de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige vad gäller integration av minoriteter. I två inledande artiklar och sju fallstudier diskuteras två huvudsakliga frågeställningar. För det första, hur uppnås solidaritet i diversifierade samhällen, i synnerhet sådana som fram till nyligen karakteriserats av relativt homogena befolkningar? För det andra, vilka effekter får ökande diversifiering på befintliga sociala arrangemang?

Sia Spiliopoulou Åkermarks kapitel behandlar skillnader och likheter i minoritetslagstiftning och minoritetspolitik i dessa fyra nordiska länder. Hon diskuterar bland annat hur länderna gått tillväga vid ratificeringen av Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter samt hur de definierat och avgränsat begreppet minoriteter.

Publikationen har redigerats av Peter A. Kraus och Peter Kivisto och kan laddas ner i sin helhet utan kostnad här.

 

FacebookTwitterLinkedin