Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutets t f direktör, docent Kjell-Åke Nordquist, var en av talarna vid ett seminarium om Ålandsexemplets användbarhet vid internationell konfliktlösning som hölls i Bryssel den 15.9.2015.

Seminariet anordnades som ett samarbete mellan Ålands landskapsregering och Finlands utrikesministerium genom den så kallade kontaktgruppen, och hölls vid Finlands ständiga representation i Bryssel under rubriken ”The Åland Example and conflict resolution today”. Seminariet besöktes av cirka 40 personer, i huvudsak från olika ambassader och representationer till EU/Belgien samt några större internationella NGO:er. Många kom från områden med territoriella eller minoritetskonfliktsituationer, som Moldavien, Ungern och Argentina.

I sitt tal beskrev Nordquist Ålands historiska erfarenheter från tiden runt 1920 som jämförbara med en internationaliserad intern konflikt – ett begrepp och en kategori som används inom konfliktstudier även idag. Ålands situation präglades då av överlappande kulturella och geostrategiska intressen bland intresserade grannar och aktörer, något som präglar även många av dagens konflikter.

Nordquist talade vidare om Ålandsexemplets relevans för fredsprocesser utifrån sex olika typer av erfarenheter. Åland kan i fredsprocesser bidra med kunskap och inspiration som kan beskrivas med hjälp av rubrikerna  ”innehåll”, ”koncept”, ”utrymme”, ”frihet”, ”unicitet” och ”kompromiss”. Nordquist underströk särskilt hur självstyrelse ofta kan borga för en win-win-situation – där både staten och självstyrelsen får fördelar. Han framhöll vidare att självstyrelse kan ge möjlighet att tillgodose minoriteters behov och intressen, utan att utmana statens grundläggande intressen samt att självstyrelsearrangemang måste vara relationsbyggande snarare än isolerande. Självstyrelser som behandlas väl stannar hos sina moderländer – tvärtemot vad som ofta hävdas.

Finlands utrikesminister Timo Soini inledde seminariet med ett tal där han bland annat poängterade att Åland är ett positivt exempel på konfliktlösning och att Ålands status är starkt förankrad i folkrätten. Han lyfte också fram Finlands ansträngningar inom internationell konfliktmedling. Ålands lantråd Camilla Gunell talade för Ålands räkning och därefter följde tre presentationer om Åland, Aceh respektive Nordirland. EU:s avdelning för utrikes relationer - EU External Action Service - deltog genom att leda ett panelsamtal. Ålands kansliminister Wille Valve avslutade seminariet.

Ålands landskapsregering har sammanfattat seminariets innehåll i en rapport (på engelska) som kan laddas ner här.

Kjell-Åke Nordquists tal kan laddas ner som pdf här.

FacebookTwitterLinkedin