Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nordquist Turku RotaryspeechDen 8 december höll Ålands fredsinstituts direktör, docent Kjell-Åke Nordquist, en presentation för rotarymedlemmar i Åbo, Finland om fredsinstitutets arbete och om Ålandsexemplets internationella relevans. Nordquist talade vidare om Ålands status – som är förankrad både i internationella avtal och i Finlands grundlag – och beskrev att den består av flera delar som samverkar på ett sätt som främjar fredlig konfliktlösning. Denna struktur hjälper till att skapa stabilitet och förutsättningar för social och ekonomisk utveckling i Östersjöregionen. Ålands status är i ett internationellt perspektiv en mycket sällsynt, för att inte säga unik, kombination av instrument som i samspel främjar fred och respekt för minoriteter. Många internationella besökare, särskilt från länder med interna väpnade konflikter, kan vittna om detta. I Rotarys verksamhet är internationellt arbete en viktig del, bland annat genom stipendier och utbytesbesök, och under diskussionen efter samtalet framkom många funderingar om hur samarbete och internationell förståelse kan främjas.

FacebookTwitterLinkedin