Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

RhodriFörra veckan lanserades en närmare 300 sidor lång manual om internflyktingar skriven av Rhodri C. Williams, gästforskare vid Ålands fredsinstitut, vid en konferens som hölls i Oslo med anledning av tioårsdagen av FN:s vägledande principer gällande internflyktingar.

Manualen är riktad till nationella myndigheter och ger råd om hur man bäst  anpassar lagstiftning och politik för att kunna skydda och hjälpa internflyktingar i sina länder. Manualen baseras till stora delar på erfarenheter från ett tjugotal länder som redan implementerat lagar och politik gällande internflyktingar.

Mer om manualen kan du läsa här.

Mer information om konferensen och om internflyktingar finns här.
FacebookTwitterLinkedin