Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Sia Haag 2016Den 20-21 april deltog forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark i en konferens som hölls med anledning av att det är 20 år sedan Haagrekommendationerna om nationella minoriteters rätt till utbildning antogs. Konferensen ordnades i Haag av OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter, Astrid Thors.

Den två dagar långa konferensen sammanförde 180 regeringsrepresentanter, experter, lärare, pedagoger, civilsamhällesrepresentanter och andra aktiva inom utbildning, konfliktlösning och fredsbyggande, för att diskutera vilka utmaningar som finns när det gäller att anpassa utbildningssystem till etniskt diversifierade samhällen.

Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i en högnivå paneldiskussion om vilken roll utbildning bör ha i byggandet av hållbara mångfaldssamhällen. Hon deltog tillsammans med Serbiens utbildningsminister Srđan Verbić, Georgiens förste vice minister för försoning och medborgerlig jämlikhet Ketevan Tsikhelashvili, och professor Jan de Groof, ledande människorättsexpert från Belgien.

I samband med konferensen träffade Sia Spiliopoulou Åkermark doktorand Sarah Stephan, tidigare forskare vid Ålands fredsinstitut och nu anställd vid OSSE, där hon koordinerar ett forskningsprojekt som fokuserar på minoriteters roll som brobyggare och genomförs tillsammans med forskningsinstituten EURAC i Bozen/Bolzano och ECMI i Flensburg.

I samband med konferensen gjordes en kort film där Sia Spiliopoulou Åkermark och fem andra experter besvarar frågan "varför är utbildning ett viktigt konfliktförebyggande verktyg?". Filmen, som är på engelska, kan ses på OSCE:s hemsida.

FacebookTwitterLinkedin