Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

anna lena 2008Rapport 1 2016 Anna Lena Sjolund Page 01Rapport från Ålands fredsinstitut, nr 1-2016
EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland

Författare: Anna-Lena Sjölund

På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett ”självstyrelseläckage”, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” kartlägger, beskriver och analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund om och i så fall på vilket sätt EU-medlemskapet har inneburit att Åland förlorat en del av sin lagstiftningsbehörighet så att den överförts till riket.

Rapporten kan laddas ner i pdf här.

Ett informationsblad om rapporten finns i pdf här.

FacebookTwitterLinkedin