Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Poullie’s argument är följande: Ålands status som demilitariserat, neutraliserat och självstyrande område gör fallet Åland till ett unikt och långlivat exempel på en internationell folkrättslig lösning. Denna status kan dock inte existera i ett vakuum, opåverkad av den omgivande världen. På 1990-talet skedde betydande förändringar: kalla kriget tog slut och Finland gick med I den Europeiska unionen. Poullies artikel bjuder på en analys baserad på åländska och finländska lagstiftares diskussioner rörande Ålands status som ett demilitariserat och neutraliserat område under denna tidsperiod. Materialet visar att de finländska lagstiftarna i riksdagen såg föga behov att diskutera ärendet. Åländska ämbetsmän däremot var ovilliga att låta frågan vila, och kritiserade regelbundet den finska försvarsmaktens närvaro på området, då de ansåg att den överskred vad som kunde anses som godtagbart. Trots formella hinder, etablerade det offentliga Åland sig som en relevant aktör. Detta underlättades av att den diplomatiska, politiska och militära ledningen i Finland hade sinsemellan olika förhållningsätt. Materialet visar även att denna diskussion väckte endast begränsat intresse bland andra suveräna stater och således blev debatten närmast inhemsk.

Projektet "Demilitarisering i en allt mer militariserad värld" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) är treårigt (2015-2018) och finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse. Forskningen görs i samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Arktiska centret vid Lapplands universitet i Rovaniemi. Yannick Poullie fortsätter nu sin karriär som forskare med doktorandstudier i Tyskland.

Emedan projektet inte har rättigheter att publicera artikelns text elektroniskt i sin helhet, kan den som är intresserad av texten kontakta forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark, sia[at]peace.ax.

Yannick Poullie har tidigare skrivit ett blogginlägg på samma tema: Åland’s demilitarisation and neutralisation at the end of the Cold War, 1988–1995.

 
FacebookTwitterLinkedin