Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel med titeln ”Demilitarisation and neutralisation of Svalbard: how has the Svalbard regime been able to meet the changing security realities during almost 100 years of existence?” skriver forskarna Timo Koivurova och Filip Holiencin om hur Svalbards demilitarisering och neutralisering påverkats av de säkerhetspolitiska förändringar som skett under de snart 100 år som regimerna har varit i kraft.

I Svalbardtraktatens artikel 9 stadgas följande: Med forbehold av de rettigheter og plikter for Norge som følger av dets tiltredelse av Folkenes Forbund forplikter Norge sig til ikke å oprette eller tillate oprettet nogen flåtebasis i de egner som er nevnt i artikkel 1 eller anlegge nogen befestning i de nevnte egner som aldri må nyttes i krigsøiemed.

Koivurova och Holiencin studerar den dubbla ambitionen att öarna ska utnyttjas fredligt, samtidigt som många olika stater tillåts bedriva industriella aktiviteter. Svalbardfördraget tillerkänner suveräniteten över Svalbard till Norge, som är ett relativt litet land, och försöker därmed hålla öarna utanför stormaktspolitiken. Forskarna diskuterar vidare betydelsen av att fördraget saknar en konfliktlösningsmekanism samt av de ökande kommersiella och geopolitiska intressena i regionen.

Artikeln har publicerats i Polar Record, Vol 53, Issue 2 (2017) och finns tillgänglig mot avgift här.

En intervju med Koivurova och Holiencin finns på High North News hemsida.

Forskarna deltar i projektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) som under tre år (2015-2017) drivs av Ålands fredsinstitut i samarbete med forskare vid Arktiska centret vid Rovaniemi universitet. Projektet finansieras till största delen av Konestiftelsen.

Mer information om forskningsprojektet och om institutets forskning finns på fredsinstitutets hemsida.

För mer information kan man också kontakta projektledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, (sia[at]peace.ax).

Forskarsamtal 15.3.2017

Bilden är från ett forskarsamtal om Svalbards demilitarisering och neutralisering som hölls i Mariehamn 15 mars 2017 och där Filip Holiencin var en av talarna (andra från vänster).

FacebookTwitterLinkedin