Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

SiaÅr 2018 firar den europeiska Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (FCNM) sitt 20-årsjubileum. Jubileet uppmärksammas bl.a. med en ny publikation på engelska med titeln “20 Years of Dealing with Diversity: Is the Framework Convention at a Cross-Road?” utgiven av European Centre for Minority Issues.

Vår forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark bidrar till publikationen som expert på minoritetsfrågor och tidigare president för den Rådgivande kommittén som övervakar implementeringen av konventionen. Hon intervjuades för att analysera och kritiskt reflektera över Ramkonventionens betydelse.  Sia belyser FCNM som en juridiskt bindande länk mellan minoritetsskydd och mänskliga rättigheter. Dessutom nämner Sia vikten av att Rådgivande kommittén utvecklats som ett övervakande instrument som främjar kontinuiteten och helhetsgrepp i Europarådets arbete med minoritetsfrågor.

Publikationen finner man (på engelska) här: : http://www.ecmi.de/publications/detail/20-years-of-dealing-with-diversity-is-the-framework-convention-at-a-crossroads-380/

FacebookTwitterLinkedin