Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Många menar idag att flerspråkighet är en tillgång för individer och samhällen. Men hur fungerar sådan här flerspråkighet i praktiken? Och vilka faktorer påverkar människors språkval? Det är andra frågor som ska undersökas inom projektet.

Ålands fredsinstituts roll i projektet är att samordna forskningen om lagarnas och rättens betydelse för att bevara minoritetsspråk. Nio forskare, av vilka tre är verksamma på Ålands fredsinstitut, ska arbeta med den delen av projektet. De samarbetar med sociolingvister och sociologer i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, Estland, Ryssland, Slovenien och Österrike. FP7-gen-RGB_72

Forskargruppen ska undersöka situationen för språk som nordsamiska i Norge, karelska och estniska i Finland, võro och seto i Estland, finska i Sverige, vepsiska i Ryssland och ungerska i Österrike, dvs. språk som inte tidigare analyserats i någon större omfattning. Genom att välja ett stort antal språk inom samma språkfamilj och i olika länder hoppas forskarna kunna maximera lärdomarna.

Projektet bedrivs inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och pågår i tre år med start i mars 2010.

Mer information finns på projektets hemsida: www.eldia-project.org

Ansvarig forskare på Ålands fredsinstitut är docent Sia Spiliopoulou Åkermark (sia(at)peace.ax, tel. 018-21960) och i projektet deltar även forskarna Sarah Stephan och Heidi Öst.
European_Commission_block

 

 

FacebookTwitterLinkedin