Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Flera frågor ställs i projektet. Vad är det som gör att Ålands självstyrelse och demilitarisering visar långvarighet och uthållighet? På vilka sätt har de åländska institutionerna förändrats över tid och hur har de anpassats till eller reagerat på nya omgivande faktorer?

Forskningen leds av Sia Spiliopoulou Åkermark och genomförs tillsammans med forskarna Heidi Öst och Sarah Stephan på Ålands fredsinstitut.

Inom projektet kartläggs också en rad erfarna personers insikter och erfarenheter om Ålandsexemplets roll, relevans och svagheter i konflikter och tvister. Politiker, diplomater och forskare från Åland, Finland, och övriga Norden skriver egna texter eller intervjuas inom ramen för projektet. En publikation på engelska ska bli klar i slutet av 2011 och projektet avslutas med en större konferens på Åland hösten 2011.

Projektet har fått stöd även från Finlands utrikesministerium.

FacebookTwitterLinkedin