Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Samarbetsprojekt (2009-2010) mellan Ålands fredsinstitut och Åbo Akademi i Finland, som jämför erfarenheter, styrkor och svagheter gällande minoritetsutbildning i Finland och Sverige. Doktor Sia Spiliopoulou Åkermark och doktor Kristian Myynti är ansvariga forskare i projektet som finansieras av Svenska kulturfonden i Finland. Rapporten "Minoritetsutbildning i Finland - rätten för peroner som tillhör språkliga minoriteter att få utbildning i och på sitt eget språk enligt folkrätten och finsk lagstiftning", Nr 3 - 2010, av Kristian Myntti finns att ladda ner här. En annan akademisk artikel som har publicerats är: 'Minority Education in Sweden: problems and trends' in Europa Ethnica (Austria, Innsbruck University), No. 1-2 2009, sidor 23-30.

   
FacebookTwitterLinkedin