Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Rapporten är ett resultat av ett tvärvetenskapligt möte mellan disciplinerna socialpsykologi och genusvetenskap. Dr. Egita Gritane i Lettland har ansvarat för den socialpsykologiska forskningen och Golnar Bahar på Åland för den kvalitativa genusanalysen. De har stöttats och guidats av projektledare Jenny Jonstoij, som har knutit ihop de två delarna till en sammanhållen helhet.

Rapporten har publicerats på engelska under titeln: Effects of the girl and boy group method – A gender and social psychology perspective on gender equality youth work on Åland and in Latvia. Den engelska och svenska versionen av rapporten ingår i Ålands fredsinstituts rapportserie Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute. Rapporten har också publicerats på lettiska av samarbetsorganisationen Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland.

Projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri drevs av Ålands fredsinstitut och Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland från oktober 2009 till december 2011.

Projektet finansierades av Interreg IV-A Programmet och Ålands landskapsregering.

Projektet var förebyggande och syftade till att utmana könsnormer för att främja jäm­ställdhet och förebygga alla former av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet har fokuserat på förebyggande arbete bland ungdomar och innefattade främst tre områden: tjej- och killgruppsverksamhet, forskning om tjej- och killgruppsmetoden samt informa­tionsspridning.

Rapporten kan beställas eller laddas ner i pdf på svenska och engelska, läs mer här.

FacebookTwitterLinkedin