Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den 26-28 september arrangerar Ålands fredsinstitut en konferens om  språkpolitik och reglering. Konferensen ordnas inom ramen för  forskningsprojektet European Language Diversity for All (ELDIA), vilket  finansieras av Europeiska unionens 7e ramprogram för forskning. Konferensen vänder sig till forskare och andra intresserade av språk, språkpolitik, språkreglering, språkundervisning, och olika språks föränderliga och förändrade roller och funktioner inom och mellan stater och folkgrupper.

Call for papers har förlängts till den 30 mars. En inbjudan att skicka förslag till papper att presenteras på konferensen kan laddas ner här.

FacebookTwitterLinkedin