Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sia talarDen 15-16 september deltog fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen ”Minority Rights, Self-Government and the Law” som organiserades av Raoul Wallenberg institutet och the Faculty of Law vid Liverpools universitet. Temat för konferensen var praktiska och teoretiska aspekter av minoritetsskydd och självstyre med fallstudier från Europa, Norden, Turkiet och Mellanöstern. Spiliopoulou Åkermark talade om territoriell autonomi nu och då och gav en överblick av internationella debatter och juridiska instrument rörande territoriell autonomi under tidigt 1900-tal.

Mellan den 27 och 28 september deltog Sia Spiliopoulou Åkermark i en internationell konferens på temat ”Shared Societies” i Berlin. Spiliopoulou Åkermark talade om erfarenheten av att hantera olikheter i Europa, speciellt som det förstås enligt Europarådets Ramkonvention till skydd för nationella minoriteter.

Konferensen organiserades av Robert Bosch Academy på initiativ av Mohammad Darawse som vistas vid institutet inom ramen för programmet Richard von Weizsäcker Fellowship. Konferensen ordnades i samarbete med den israeliska organisationen Givat Haviva.

FacebookTwitterLinkedin