Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

reconciliationInnehåller begreppet försoning något "nytt" eller användbart för fredsprocesser? Detta är kärnfrågan i den nya boken “Reconciliation as Politics. A Concept and Its Practice”, skriven av Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella relationer. Nordquist utgår från det faktum att begreppet "försoning", som tidigare användes främst inom psykoterapi, religion och i vardagliga diskussioner, har börjat användas inom både internationell och nationell politik under de senaste tre decennierna. Denna förändring har uppstått samtidigt med förändringar i uppfattningen av relationerna mellan staten och medborgarna och förändringar i krigets natur, från "traditionella" mellanstatliga krig till internationella inomstatliga krig och en samtidig utsuddning av skillnaden mellan krig och fred.
Kjell-Åke Nordquist, som för närvarande är direktör för Ålands fredsinstitut, bygger på sina erfarenheter från forskning och fältarbete i Sydostasien (Östtimor / Timor Leste) och Australien, i Latinamerika (främst Colombia) och i Mellanöstern (Israel och Plaestina) under två decennier. I publikationen diskuterar han både begreppet "politisk försoning" och den potentiella användningen av politisk försoning i fredsprocesser.

Boken har publicerats av Pickwick Publications som volym 13 i Svenska kyrkans serie, och kan köpas från förlaget.

FacebookTwitterLinkedin