Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nobels fredspris 2017 tilldelas anti-kärnvapenkampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). ICAN är en global paraplyorganisation som samlar 450 organisationer från civilsamhället i över hundra länder. ICAN får priset för sitt arbete med att lyfta fram de katastrofala humanitära konsekvenserna av användningen kärnvapen, och för sina insatser för att åstadkomma ett folkrättsligt bindande förbud mot dessa vapen.

Fredsinstitutet gratulerar ICAN, och dess medlemsorganisationer, i synnerhet Finlands fredsförbund, en paraplyorganisation där fredsinstitutet är medlem. Den 20 november har fredsinstitutet glädjen att välkomna Fredsförbundets ordförande, tillika ICAN-nätverkets representant i Finland, Tarja Cronberg till Åland, då hon ska tala just om kärnvapen på ett lunchseminarium i fredsinstitutets regi.

Kjell Ã…ke NordquistKommentar från fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist:

Årets fredspris berör den högaktuella frågan om kärnvapen, ett klassiskt område för fredsarbete, där många parter kan enas åtminstone om principen, att kärnvapen är förödande för mänskligheten och bör förbjudas. Fredspriset har vid flera tidigare tillfällen delats ut till personer eller organisationer som arbetat för liknande syften, till exempel 1995 då Joseph Rotblat och Pugwashrörelsen fick priset för arbete för nedrustning av kärnvapen, 1985 då den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen fick priset för information kring katastrofala följder av kärnvapen eller 1982 då priset gick till Alva Myrdal och Alfonso García Robles för nedrustningsarbete genom FN:s försorg. Ur ett sådant perspektiv är årets pris okontroversiellt. Samtidigt är det högaktuellt i en tid då Iranavtalet ifrågasätts och Nordkoreas provsprängningar orsakar oro, samtidigt som FN fått till stånd ett avtal om kärnvapenförbud. ICAN:s mångåriga arbete för ett avskaffande av kärnvapen kröntes verkigen framgångsrikt i och med FN-avtalet om kärnvapenförbud, som blir bindande så snart 50 stater har skrivit under avtalet och som innebär ett stort steg framåt i kampen mot kärnvapen.

Årets pris kombinerar teman från de tidigare nämnda priserna, då det berör både de humanitära effekterna av kärnvapenanvändning och vikten av nedrustning. ICANs insatser håller god fredsprisklass och ligger nära de intentioner som Alfred Nobel uttryckte i sitt testamente om fredsprisets innebörd. Det är glädjande att årets pris går just till civilsamhällets insatser för nedrustning.

FacebookTwitterLinkedin