Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den tionde december, på 60-årsdagen för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antogs tilläggsprotokollet till Internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
genom konsensus i FN:s generalförsamling. Detta protokoll innebär att individer som ser sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kränkta kommer att kunna klaga till kommittén som övervakar konventionen. Men först måste de fördragsslutande parterna ratificera protokollet. En liknande mekanism har redan funnits i 42 år för konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Läs mer om diskussionen i FN här.
Texten till tilläggsprotokollet finner du här.
FacebookTwitterLinkedin