Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Att Åland är ett självstyrt, demilitariserat, neutraliserat och svenskspråkigt område i Finland är förstås välbekant för alla som bor här, men många andra känner inte så väl till Ålands spännande historia och status.

För att sprida kunskap om Åland, självstyrelse, minoritetsfrågor och demilitarisering/neutralisering, har Ålands fredsinstitut plockat ihop böcker som institutet givit ut själv eller i samarbete med andra, och lagt dem i 20 stycken boklådor. Boklådorna ställs ut på olika platser på Åland där det rör sig mycket folk, så att intresserade kan låna en bok, bläddra och läsa och sedan ställa tillbaka den till nästa läsare.

Boklådor har hittills lämnats eller är på väg till hotell Pommern, skärgårdstrafikens norra och södra linje, La Biblioteca Senza Frontiere på Föglö, Havsvidden, Smakbyn och Stallhagen.

Turistföretagare eller andra aktörer som vill bjuda sina gäster på gratis Ålandsläsning och har ett bra ställe där lådan kan få stå kan höra av sig till institutet – vi ger bort boklådor gratis så långt lagret räcker.

Bland böckerna i lådan kan nämnas ”Fredens öar – Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering”, ”Territoriella autonomier i världen” och ”Utpost, mellanland, brygga”. I lådan finns böcker och information på svenska, engelska, finska och ryska.

Hotell Pommern

 

FacebookTwitterLinkedin