Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den europeiska folkrättsföreningen, European Society of International Law (ESIL), höll sitt 14e årsmöte den 13-15 september i Manchester (Storbritannien) och vid universitets folkrättscenter (MILC). Årets tema var folkrätten och universalitet. Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands fredsinstitut, deltog i diskussionerna. Bland böckerna som marknadsfördes av Routledge förlag vid konferensen var boken “Demilitarisation and International Law in Context. The Åland Islands” (2018) som har författats av Spiliopoulou Åkermark, Pirjo Kleemola-Juntunen och Saila Heinikoski. Mer än 450 folkrättsjurister och rättsfilosofer, diskuterade teman såsom universalitet i internationella regimer och internationella organisationer, Europa och universalitet, universalitet och djurens ställning, universalitet och regionalism, universalitet och partikularitet. På ett kortfattat sätt kan universalitet beskrivas som ett antagande, krav eller förväntan om folkrättens globala eller generella relevans och giltighet. I en diskussion med professorerna Christine Chinkin och Hilary Charlesworth konstaterades att feministiska rörelser ofta har satt fredsfrågorna och krigets begränsning som sina främsta prioriteringar. De feministiska rösterna har dock inte anpassat ännu sina fredsstrategier till de nya globala förutsättningarna. Nästa års ESIL konferens kommer hållas i Aten och handla om begreppet ’suveränitet’ inom folkrätten.

Programmet och annan information från årets ESIL-konferens finns här.

The 14th Annual Conference of the European Society of International Law ESIL

International lawyers in Manchester. Source: Alexandra Xanthaki, Professor of Law at Brunel University London

FacebookTwitterLinkedin