Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

På grund av säkerhetsbegreppets utvidgning under de senaste decennierna är det inte längre meningsfullt att prata om säkerhet i generella termer. I stället behövs mer specifika tillvägagångssätt. Det senaste numret av JASS är ett mycket bra exempel på detta. Numret innehåller artiklar som sträcker sig från traditionellt formulerade aspekter på säkerhet till identitet, kollektiv säkerhet och ontologisk säkerhet. I flera av artiklarna behandlas säkerhet i relation till demilitarisering, andra artiklar behandlar, explicit eller implicit, säkerhetsfrågor i ett jämförande perspektiv. Åland, med sina internationella demilitariserings- och neutraliseringsregimer, sätts i perspektiv till förhållandena i både Svalbard och Nagorno-Karabach. En annan viktig dimension av säkerhet är möjligheten att knyta den till mänskliga rättigheter eller vice versa – ett tema som utvecklas i en artikel om Nordkorea. Slutligen innehåller JASS en artikel som analyserar utvecklingen av Ålandsöarnas identitet och ontologiska säkerhet.

Innehåll:

Aspects Regarding the Svalbard Demilitarisation in Relation to Norway Joining the Atlantic
Alliance in 1949, and Reflections on the Åland Islands’ Demilitarised and Neutralised status in
the Event of a Finnish NATO accession
Åsa Gustafsson

The French Perspective on the Åland Islands: A Cyclic Interest? Between Geopolitics,
Historiography, and a Case Study
Matthieu Chillaud

The Nexus Between Arms Control and Human Righs in the Case of North Korea
Katja Creutz

The Future of Ålands’ Identity
Pertti Joenniemi

Comparing the Åland Islands Precedent and the Nagorno-Karabakh Conflict
Kamal Makili-Aliyev

What is the Essence of the Institution of Demilitarisation? Reflections upon Completion
of the Research Project “Demilitarisation in an increasingly militarised world – International
perspectives in a multilevel framework: the case of the Åland Islands”
Sia Spiliopoulou Åkermark


Det senaste numret av jass hittar du här: www.jass.ax.

FacebookTwitterLinkedin