Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 
HannaOjanen 2019 Anders Lidén2019

MarcusKH2019

 

Nya styrelseledamöter:
Hanna Ojanen,
Anders Lidén

och Marcus Koskinen-
Hagman

På stiftelsen Ålands fredsinstituts årssammanträde den 9 april valdes en ny styrelse för den kommande tvååriga mandatperioden. Tre nya ledamöter invaldes: 

Marcus Koskinen-Hagman är rektor vid Ålands lyceum, med stort intresse för ungdoms- och samhällsfrågor. Han disputerade 1999 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, med avhandlingen “Latent Trait Models of Intrinsic, Extrinsic and Quest Religious Orientations”.

Hanna Ojanen är docent i internationell politik vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare arbetat vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och i Stockholm samt varit Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet. Hanna Ojanen har haft flera uppdrag som redaktör och redaktionsmedlem för internationella tidskrifter i europafrågor, fredsfrågor, statsvetenskap och nordisk integration. Hon talade på Åland vid Kastelholmssamtal om fred 2016. 

Anders Lidén är tidigare ambassadör och utrikesråd vid Sveriges utrikesdepartement. Lidén har varit chef för Sveriges FN-delegation i New York och ambassadör bland annat i Helsingfors. Han har studerat historia och statsvetenskap och har genom åren samlat stor kunskap i mellanösternfrågor och erfarenhet från fredsförhandlingar och FN:s säkerhetsråd.

Ordförande Roger Nordlund samt ledamöterna Katarina Fellman, Nina Fellman, Göran Lindholm och Lia Markelin kvarstår i styrelsen. Vice ordförande Ulla Backlund och ledamot Kenneth Gustavsson avgick och tackades för sina viktiga insatser i styrelsen. Ledamot Christian Pleijel avgick redan tidigare under mandatperioden på egen begäran.

Stiftelsen Ålands fredsinstituts styrelsemedlemmar utses i enlighet med stadgarna av årssammanträdet vartannat år för en mandattid om två år.

På styrelsens möte utsågs också fredsinstitutets forskarråd för de kommande två åren. Samtliga ledamöter omvaldes. Forskarrådet består av fil dr Gunilla Herolf, professor Kjell-Åke Nordquist och docent Mikael Wigell. Fredsinstitutets direktör, docent, Sia Spiliopoulou Åkermark är forskarrådets sekreterare.

FacebookTwitterLinkedin