Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sia talarRepublikens president har på föredragning av Utrikesministeriet utnämnt direktören på Ålands fredsinstitut och docent i folkrätt Sia Spiliopoulou Åkermark till förlikningsman vid domstolen för förlikning och skiljeförfarande inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Läs mer på OSSE:s hemsida, här.

Sia Spiliopoulou Åkermark utnämndes tillsammans med Kimmo Kiljunen (förlikningsman), Erkki Kourula (skiljedomare) och Jan Klabbers (alternerande skiljedomare) för en sexårsperiod med början 2019.

Domstolen arbetar med förlikning och skiljeförfarande som arbetsmetoder vid olika mellanstatliga tvister och är en del av de medel som finns för att lösa internationella dispyter med fredliga medel. Förliknings- och skiljeförfarandena inom OSSE har inte hittills anlitats aktivt av de 33 stater som har undertecknat konventionen, men är ständigt i beredskap om stater så önskar.

Mer information om domstolen finns att läsa här.

FacebookTwitterLinkedin