Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 Institutets direktör deltog i möte om politiskt deltagande och medborgarmobilisering med forskarnätverket RECAST

Forskarnätverket RECAST (Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe) hade möte och seminarium vid Central European University i Budapest den 19-20 september 2019. Seminariet diskuterade nya sätt för politiskt deltagande och medborgarmobilisering. I november 2019 ordnas nätverkets forskarskola i samarbete med Norges institut i Aten. För närmare information om forskarskolan se här. Forskarnätverket finansieras genom EUs s.k. COST-program (Cooperation in Science and Technology) och i nätverket ingår forskare från 30 europeiska länder. Fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, fungerar som nätverkets vice ordförande.

Sia Spiliopoulou Åkermark på konferens om suveränitet med European Society of International Law

Sia Spiliopoulou Åkermark deltog vid den årliga konferensen som ordnas av European Society of International Law. I år var temat: "Sovereignity: a concept in flux?" och diskussionerna ägde rum vid Atens universitet 12-14 september 2019. Mera information här.

Aten 2

Susann Simolin diskuterade gränser i Gibraltar

Den 26-28.9 deltog Susann Simolin i ett symposium om gränser vid Gibraltar Garrison Library i Gibraltar. Hon höll en presentation om hur Ålands gränsers läge och funktion - som förändrats genom historien - är kopplade till och har effekter för bland annat uppdelningen av makt och relationen mellan självstyrelsen och staten, användning och begränsning av militärt våld, skydd av språk och kultur samt uppfattningar om identiteter. Från Åland deltog också Ålands lagtings talman Gun Mari Lindholm, samt styrelseledamoten för Ålands fredsinstitut Göran Lindholm.
Andra forskare presenterade sitt arbete om gränser i relation till bland annat Gibraltar, Nordirland, migration och Brexit.

Gibraltar1

Gibraltar2Gibraltar3

FacebookTwitterLinkedin